31 juli 2016 rob_zwueste_adm

De overheid en mediation

Minister van der Steur ( Ministerie van Veiligheid en Justitie) heeft deze zomer een wetsvoorstel ingediend om tot een openbaar register te komen voor beëdigde mediators. Al langer stond Van der Steur bekend om zijn opvattingen over mediation, hij was al jaren bezig met dit voorstel.

Waarom is dit zo belangrijk voor hem? Van de Steur wil hiermee betere waarborgen geven aan degenen die gebruik willen maken van mediation. Ook bouwt hij hiermee aan meer eenduidigheid van kwaliteit en integriteit van de mediator. De minister beoogt mediation verder te stimuleren in een tijd van de-juridisering van geschillen. In zijn ogen krijgt mediation steeds meer een plek in de samenleving bij het vroegtijdig voorkomen en beslechten van geschillen.

Ik ben het daar van harte mee eens. Mediation is een toekomstgericht instrument om geschillen te slechten. Geen winnaars, geen verliezers. Een gang naar de rechter kan al snel een te lang, te kostbaar en een te zware ingreep zijn. Mediation geeft ongekende mogelijkheden om met allemaal winnaars uit de bus te komen, daar waar een rechter uiteindelijk alleen verliezers voor zich ziet.

In de mediations die ik tot nu toe begeleid heb zie ik het proces duidelijk. In eerste instantie vinden mensen het vaak lastig om mèt elkaar te gaan praten in plaats van tegen elkaar. Ik geef ze de ruimte om weer met elkaar in gesprek te komen. Niet altijd gemakkelijk, meestal wel wat men uiteindelijk graag wil.

Vanuit het gesprek komen mensen met een idee over wat ze graag zouden willen bereiken. Hoe ze dat gaan doen is aan henzelf. Ik zorg voor een veilige omgeving, waarin mensen elkaar kunnen aanvullen, zelf tot een richting kunnen komen.

Nu ook vanuit de overheid het besef groeit dat mediation de toekomst heeft is het goed dat er ook eisen gesteld gaan worden aan kwaliteit en integriteit. Als MfN erkend mediator was dit voor mij al vanzelfsprekend