30 mei 2016 rob_zwueste_adm

Pesten en mediation

Eerst even wat getallen: Pesten en ongewenst gedrag op het werk kost de Nederlandse samenleving erg veel geld. TNO heeft hiernaar onderzoek gedaan en in een rapport uit 2014 ‘Agressie op het werk’ berekend dat interne agressie de samenleving € 1,7 miljard per jaar kost en externe agressie € 600 miljoen.

Immo Nijhof van het bedrijf ‘Verbeter de samenleving’ gaat hier op door: ziekteverzuim door agressie levert een bedrijf van 250 werknemers een kostenpost op van € 30.000,- per jaar. Een verzuimende medewerker kost al gauw € 250,- per dag.

Pesten is een goed voorbeeld van interne agressie. Daarover wil ik het in deze blog graag hebben.

U zult het met mij eens zijn. Interne agressie, ‘pestgedrag’, kost veel geld. Heel veel geld. En ik denk dat we dit bedrag enorm omlaag zouden kunnen brengen.

Hoe?

Door mediation. Voelt u als werkgever of werknemers aan dat een plagerijtje ontaardt in een pesterij? Dat die pesterij invloed heeft op het functioneren? Ziekteverzuim valt te voorkomen met een vroegtijdige ingreep. Mediation kan veel betekenen.

Ik ga met de partijen om tafel zitten en laat ze vertellen over de situatie. Waarom gedraagt de één zich zodanig dat de ander zich onveilig voelt? Waarom voelt deze laatste persoon zich onveilig, terwijl de eerste persoon wellicht hele andere intenties had?

Samen brengen we de hele situatie in kaart en bespreken we hoe de betrokkenen wèl graag verder zouden willen doorgaan. Welke verwachtingen heeft men van elkaar? Hoe kan hieraan gestalte worden gegeven? Onder mijn leiding komen mensen zèlf met oplossingen. Oplossingen die beklijven. Geleidelijk werken we naar de gewenste situatie toe.

Mediation kost geld, dat is een feit. Ziekteverzuim door (vermeende) pesterijen op de werkvloer kost veel meer geld, de cijfers hierboven spreken boekdelen. Ik nodig u van harte uit om te ervaren dat met behulp van een relatief kleine investering veel geld bespaard kan worden.