31 juli 2016 rob_zwueste_adm

Wat is mediation?

De volledige en officiële definitie van mediation volgens het MfN luidt: “Mediation is het op een professionele en onpartijdige wijze begeleiden van partijen die met elkaar in conflict zijn. Hen aanzetten tot een gezamenlijke inspanning die leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van het conflict.”

Mediation volgens Rob Zwueste is vooral het bieden van een veilige omgeving, waarbinnen alle deelnemers op hun eigen manier tot een oplossing van een conflict kunnen komen. Verwacht van Rob leiding en richting in het gesprek; de uiteindelijke oplossing zult u gezamenlijk vinden. Moeilijk te geloven, toch is dit het resultaat na de meeste van Rob Zwuestes mediations.

In een aantal gesprekken verkennen we de aanleiding voor uw conflict vanuit alle standpunten. We bekijken wat voor alle betrokkenen de ideaalsituatie is. Vervolgens zetten we een concreet plan op, dat we vastleggen in een mediation overeenkomst, om deze situatie te bereiken. Doordat u het plan gezamenlijk heeft opgezet en u eraan heeft verbonden, zal het plan gedragen worden en zal bovendien iedereen ‘winstpunten’ meenemen. Robs mediations kennen geen verliezers.

In de meeste gevallen zijn vier tot vijf gesprekken nodig om tot afsluiting van de mediation te komen. De opbouw van de gesprekken is eigenlijk iedere keer anders. Dit hangt af van het conflict zelf, hoe lang speelde het al, de complexiteit van het conflict, en uiteraard van de betrokkenen. Het einde van de mediation is wel altijd hetzelfde; een ondertekende mediationovereenkomst. Alle partijen zetten hun handtekening onder de gemaakte afspraken, om zichzelf en de ander te bevestigen hoe nu verder te gaan. Door deze expliciet uitgesproken verwachtingen naar elkaar toe is een gang naar de rechter in verreweg 70% van de mediations niet nodig. Dat scheelt tijd, geld en emoties!

Drie maanden nadat de overeenkomst getekend is neemt Rob contact met u op om te horen hoe het gaat met de uitvoering van het plan. Als het nodig is plannen we nog een gesprek in.